Hakkımızda

Nazilli Ticaret Odası Ticaretin Destekçisi

HAKKIMIZDA
Hakkımızda

Nazilli Ticaret Odası, üyelerine hizmet vermekte olan bir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşudur. Toplam on yedi çalışanı olan odamızda; bir Genel Sekreter, bir Genel Sekreter Yardımcısı ve Akreditasyon Temsilcisi, bir Genel Koordinatör, bir Yatırım Destek Ofisi Sorumlusu ve KYS Temsilcisi, bir Ticaret Sicili Müdürü, bir Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı, bir Ticaret Sicili Tescil Yetkilisi, bir Muhasebe ve Vezne Sorumlusu, iki Oda Sicil Sorumlusu, bir Başkanlık Sekreteri ve Özel Kalem, bir Bilgi–İşlem Sorumlusu, bir Basın–İletişim Sorumlusu, bir Dış Ticaret Sorumlusu, bir Danışma Personeli, bir Yardımcı Hizmetler Personeli, bir Hizmetli Personel görev yapmaktadır.

Nazilli Ticaret Odamızda; Nazilli ve çevre altı ilçe (Bozdoğan, Buharkent, Kuyucak, Karacasu, Yenipazar, Sultanhisar) sorumluluk alanımız olarak yer almaktadır. Başkanlığını Nuri ARSLAN’ın yaptığı ve dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulu ile başkanlığını Gürdal Yüzügüler’ in yaptığı ve otuz üç üyeden oluşan bir meclisimiz bulunmaktadır.

Her birinde beşer yada yedişer üye bulunan on iki meslek komitemiz vardır. Odamızda 4.000'nin üzerinde üye yer almakta olup; Türkiye’de bir ticari işletmenin veya şirketin odalara kaydolması yasal bir zorunluluktur.

Odamızın hizmet konularına baktığımızda; oda ve ticaret sicil ile ilgili işlemleri; kapasite raporu ve ekspertiz raporu İşlemlerini , iş makinesi tescil işlemlerini; ihracatta kullanılan belgelerin onayını (A.TR, EUR 1, Menşe Şehadetnamesi …) Devlet hibe , destek ve kredilerle ilgili bilgilendirmeleri, MEYBEM sınav uygulamalarını , Üyelerimize online yada yüz yüze verdiğimiz eğitimleri görmekteyiz. Odamız aynı zamanda Yatırım Destek Ofisi kapsamında GEKA , TKDK , İŞKUR ve KOSGEB gibi kurum ve kuruluşların bilgilendirme noktası olarak hizmet vermektedir.

Üyelerimize genel olarak baktığımızda 4574 üyemizin; 401 tanesi anonim şirket, 190 tanesi kooperatif, 1737 tanesi limited şirket, 2234 tanesi şahıs işletmesi ve 12 tanesi diğer şirket yapılarından oluştuğunu görmekteyiz.

Sorumluluk bölgemize baktığımızda (Nazilli ve çevre 6 ilçe); üyelerimizin genel olarak tarım ve tarıma dayalı sanayi–ticaret faaliyetleriyle uğraştıklarını görüyoruz (Üyelerimizin yaklaşık % 75’ lik dilimi). Üyelerimizce en çok yetiştirilen, işleme ve paketlemesi yapılan ürünler kestane, kuru incir, pamuk, zeytin ve zeytin yağıdır. Kayıtlı üyelerimizin 276 milyon dolardan fazla ihracat yaptıklarını görmekteyiz.

4500
Üye Sayısı
2818
KM 2 Hizmet Sahası
300000
Bölge Nüfusu
Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası ekonomik değişim ve gelişimi izleyerek, üyelerimizin büyüme ve markalaşmasında çözüm ortağı olan, kendini sürekli yenileyen, bölgesinde öncü oda olmak.

Misyonumuz

Çalışanlarının, üyelerinin, paydaş kurum ve kuruluşlarının gelişimine katkıda bulunmak. Güçlü bir kurumsal yapılanma sürecini tamamlamak. Yeni ticaret ve yatırım imkanlarının sağlanmasında ilgili kurumlarla iş birliği yapmak. Üyelerimizin ulusal ve uluslararası piyasada rekabet gücünü arttırmak. Nazilli ve diğer sorumluluk alanımızdaki ilçeler için önder ve danışılan bir kurum olmak.

Kalite Politikamız
  • 5174 sayılı kanun ve bağlı yönetmelikler ile Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen görev ve faaliyetlerini tam olarak yerine getirmek, kalite yönetim sistemi ile Akreditasyon Sistemi şartlarına uyum sağlamak ve sürekli iyileştirmeler yapmak
  • Kayıt tescil ve belgelendirme hizmetlerini eksiksiz vermek, teknolojik gelişmeleri takip ederek üye memnuniyet seviyesini yükseltmek amacı ile gerekli alt yapı ve çalışma ortamını oluşturmak
  • Hizmetin sürekliliği ve kalitesi için gerekli personel kadrosunu oluşturmak. Verimin artırılmasında personel eğitimi ile motivasyona önem vermek
  • Çalışanların tecrübelerini paylaşabileceği takım çalışmasına uygun bir ortam oluşturmak. Yenilikçi hizmet anlayışı ve toplam kaliteyi destekleyen çalışanlarla yola devam etmek
  • Yetki alanı içindeki ticaret ve sanayi hayatının gelişimini sağlamak, üyelerinin küresel ekonomik uyumunu kolaylaştırmak amacı ile onları sürekli olarak yönlendirmek